Üslûp


Diyelim ki aşka tutulduğunuz kişiye, başkalarına gösterdiği ilgiyi size neden göstermediğinin hesabını soracaksınız.

“Ellere şapır şupur,
Bize yarabbi şükür”

mü dersiniz?

Yoksa şöyle mi:

“Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı” *

İşte bu sizin üslûbunuzdur.

Ve fena halde meşrebinizi açık eder.

Yukarıdakilerin ilki çok avam, ikincisi fazla seçkinci!

Siz nasıl bir cümleyle hesap sorardınız?

 

* Fuzuli’nin Gazel’inden. Üff ne güzeldir. Vaktiniz varsa okuyun. (tık)

Ustalara Saygı Kuşağı


Densizin biri başbakanımıza twit atmış. “Acıktım” demiş. Neyse ki aklı selim ve vicdan sahibi bir adem hemen “Bir insanın başındaki insanla konuşma şekline bak! Yazık seni yetiştiren ana babaya yazık!” diye ağzının payını verdi!

Bununla yetinmediler, bir diğer aklı başında da ” Açmış! Neyinizi eksik etti sizin başbakanımız, densizler!” diye olayı genelleştirip “açız” deme potansiyeline sahip herkesi susturuverdi.

Ama densiz bu susar mı? Dedi ki: “Gemiciğim yok, hastanem yok, Okumaya devam et